Prijave su u Adobe PDF formatu.

Međunarodni sajam automobila 2019.

Opšta pravila o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma:

Opšta pravila o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma