Black Horse je ponosan na svoju tradiciju koja počinje od 1952. godine.

Danas je ova kompanija internacionalno ime u akumulatorskoj industriji na tržištima Evrope, Azije i Afrike.

Vizija kompanije Black Horse je davanje pozitivnog impulsa razvoju regiona u kojima je prisutna. Uz dobra iskustva potrošača čiju svakodnevnicu razume, deli i unapređuje, energija kojom ova kompanija snabdeva vozila predstavlja i pokretač pozitivne energije u ljudima.

Misija kompanije Black Horse obuhvata vrhunsku posvećenost kvalitetu, uz stalno praćenje tehnoloških dostignuća, tradiciju kao osnovu i napredak kao kontinuitet. Inspirisana zaštitom životne sredine, razvojem svojih zaposlenih i konstantnim inovacijama u korist potrošača, kompanija Black Horse ne želi samo da prati, već i da kreira trendove u industriji kojoj pripada.