Izlagačke prijave

Prijave su u Adobe PDF formatu.

PDF Pijava

Prijava za međunarodni salon automobila 2023.

PDF Prijava

Prijava za MOTOPASSION 2023.

Opšta Pravila

Opšta pravila o učestvovanju na priredbama beogradskog sajma