Zoran Lupšić,
koordinator projekta

Danijela Aleksić,
saradnik na projektu

Vesna Dimitrijević,
administrator projekta

Tel: +381 11 2655 917; +381 11 2655 517; +381 11 2655 617

e-mail: auto@sajam.rs

Beogradski sajam

Bulevar vojvode Mišića 14
11040 Beograd
Srbija

www.sajam.rs