Izgradnja štandova

Beogradski sajam je organizovan tako da svakom Izlagaču nudi kompletnu uslugu na jednom mestu.

Jedan od mnogih vidova usluga Beogradskog sajma je i izgradnja i uređenje izložbenog prostora koji obavlja Projektni biro kao sastavni deo Komercijalnog sektora.

Izgradnja štandova, izložbi, prezentacija i drugih događaja se obavlja kako u okviru sajamskog prostora, tako i van njega.

Tim Projektnog biro čine 4 arhitekte, 4 tehničara i 2 menadžera prodaje i usluga.

Za izgradnju štandova i izložbi Projektni biro koristi sledeće vrste sistemskih konstrukcija:

Ponuda je definisana prema: Tipskom i Individualnom projektu.

Tipski projekti

Paket usluga "Standard"

Paket usluga lux

Individualni projekti