Kontakt

Kontakt2017-01-25T10:37:23+00:00

Zoran Lupšić,
koordinator projekta

Danijela Aleksić,
saradnik na projektu

Vesna Dimitrijević,
administrator projekta

Tel: +381 11 2655 917; +381 11 2655 517; +381 11 2655 617
Tel/fax: +381 11 2655 317

e-mail: auto@sajam.rs