MARINKOVIĆ – HOFMANN

Servis HOFMANN „ELEKTRONIKA SERVIS“ počinje sa radom 1968. godine kao serviser auto servisne opreme za firme HOFMANN, KLEINDIENST, KERKER…, a od 1990. godine i kao generalni zastupnik, serviser i konsignater firme HOFMANN, pod imenom MARINKOVIĆ-HOFMANN. Po opremljenosti i kadrovima spada među vodeće firme u ovoj oblasti. Savremena oprema i alati omogućavaju brzo i kvalitetno pružanje usluga montaže i remonta mašina iz HOFMANN-ovog programa.

Mašina za montažu i demontažu pneumatika kod putničkih i lakih teretnih vozila, za veliku frekvenciju rada!

Mašina koja kombinuje visoku produktivnost klasičnih modela i najvišu tehnologiju beskontaktnih demonterki!

Mašina za balansiranje pneumatika GEODYNA 7800P/7850P

Računarska tehnologija sa automatskim merenjem statičkog i dinamičkog debalansa, tačnim prikazom veličine i pozicije tega

GEOLINER 770

Najnoviji uređaj za kalibraciju trapa.

TRU-POINT najnovijom tehnologiom omogućava brzu, preciznu i laku kalibraciju ADAS-a.

Koristeći novu generaciju meta i kamera moguće je vršiti kalibraciju sa minimalnom obukom i u nepogodnim uslovima poput neravne podloge.

Softver za kalibraciju sprovodi operatera korak po korak i u slučaju da dođe do greške detektuje je i daje instrukcije za otklanjanje iste.