Održan PCC Balkan Conference

Kao već tradicionalni prateći događaj sajma automobila, na Beogradskom sajmu je u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova održan PCC BALKAN Conference, posvećen sistemima i sklopovima na vozilima, istraživanju i razvoju, postprodajnoj podršci vozilima, problemima bezbednosti saobraćaja i drugim temama u vezi sa motornim vozilima.

Kroz radove i panele PCC 2023 se bavio temama poput očekivanja u vezi sa potpunim prelaskom na vozila sa nultom emisijom, logističkim izazovima, proizvođačkim potencijalom, bezbednošću, mikromobilnošću, održavanjem i troškovima, subvencijama, IT podrškom, kadrovskim potencijalima i dr., fokusiranim na region Balkana.

Okosnicu konferencije činili su studentski radovi u ovim oblastima.